Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

27.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


Stonavská Barborka » Aktuality

25.6.2018

Vyhlášení 7. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka (SSSB)

 

Pořadatel Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka, Stonavská Barborka, z.s., vyhlašuje pro všechny autory bez omezení

 

Skladatelskou soutěž Stonavská Barborka 2019 (7. ročník)

 

Cílem soutěže je rozšířit repertoárové možnosti zájemců o účast v Interpretační soutěži Stonavská Barborka ve vybraných kategoriích a obohatit možnosti komorního a ansámblového zpěvu na všech stupních hudebního školství, v domácím muzicírování a profesionálním umění.

Veškeré informace o soutěži: http://www.stonavskabarborka.cz/html/cz/Skladatelska-SB.

Kontaktní osoba: doc. MgA. Jan Grossmann, sssb@stonavskabarborka.cz.


25.6.2018

Natáčení se zúčastnil autor skladeb

 

Držitelky ceny Českého rozhlasu Ostrava Nikita Lýsková, Tereza Sobelová, Michaela Krátká, Barbora Serišová, Kateřina Dvorská a Barbora Pawlitová pod uměleckým vedením p. uč. Evy Šeinerové se rozhodly využít obdrženého ocenění (dvě natáčecí frekvence v Českém rozhlase Ostrava) k natočení skladeb ze svého soutěžního repertoáru O Káče a s Káčou a Vejr. Šlo o náročné skladby hudebního skladatele Jana Vičara, který se natáčení osobně zúčastnil.

Vše proběhlo 14. června 2018 od 12 do 21 hodin ve velkém studiu ostravského rozhlasu. Hudební a zvukové režie se opět ujal tandem Josef Melnar, Marek Hoblík. Náročnost skladeb vyžadovala od děvčat nejen kvalitní přípravu před natáčením, ale hlavně mimořádně soustředěný výkon přímo ve studiu, který byl oceněn spokojeností všech včetně autora:

"Se zájmem jsem si poslechnul včerejší nahrávky Vejra a Káči a jsem z nich nadšený! Odvedli jste úžasnou práci a já jsem navíc rád, že jsem toho mohl být účasten. Velmi Vám děkuji." SB


23.5.2018

Úspěšná cesta do Bruselu.

 

Loňské držitelky Ceny poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského Sára Marie Skopalová, Barbora Dudková a Martina Vaculová, kterou z důvodu maturitní zkoušky nahradila Jitka Kysučanová, navštívily ve dnech 1.5. - 4.5.2017 Brusel. Své zážitky děvčata fotograficky zdokumentovala - podívejte se do fotogalerie. Podrobnosti nám napsala učitelka úspěšného ansámblu Andrea Škarbová, která děvčata na cestě doprovázela:
“Cesta začínala 1. 5. 2018 v Prahe ráno 7:00, na autobusovej stanici Roztyly, odkiaľ bol odjazd do Bruselu. Do Bruselu sme pricestovali asi o 19tej, hneď nasledovalo stretnutie s Tomášom Zdechovským a prehliadka historickej časti mesta, o 20:30 sme mali trojchodovú večeru v reštaurácii, do ktorej chodieva napríklad aj Angela Merkel alebo Jean Claude Juncker. Do hotela na okraji Bruselu sme sa dostali okolo 23:00.
V stredu, 2.5.2018 po raňajkách sme išli do Parlamentária. V skratke by sa dalo povedať, že je to múzeum európskej únie. Na začiatku sme dostali malého elektronického turistického sprievodcu, kde bol navolený český jazyk a po troch poschodiach sme sa pohybovali voľne a hltali informácie najrozličnejšími spôsobmi - cez obrázky, makety, interaktívne tabule, dobové fotografie, hry... Tu sme sa zdržali asi do 11:30. Potom sme sa presunuli do Europarlamentu na obed. O 13:30 sme sa vydali do budovy Európskej komisie, kde nasledovala 2-hodinová prednáška, objasnili sme si čo vlastne európska komisia je, akým spôsobom funguje, ako a kde sa môžeme sťažovať na čokoľvek, čo sa nám nepáči a podobne. Skončili sme presne o 16:00 a presunuli sme sa späť do Európskeho parlamentu. Vstupy do jednotlivých budov trvali vždy veľmi dlho, lebo sme vždy absolvovali prehliadku ako na letisku. O 17tej začala beseda s Tomášom Zdechovským a o 18:30 sme sa išli pozrieť priamo na zasadanie, kde aktuálne na programe bola téma rovnoprávnosti žien. Pri každom sedadle boli sluchátka a krabička, na ktorej sme si navolili jazyk, v ktorom chceme počúvať, o čom sa na pléne hovorí. Asi od 19:30 do 21:30 sme potom mali rozchod a na chvíľku voľný pohyb.
Vo štvrtok po raňajkách sme opúšťali hotel a nabrali smer Antverpy. Tu sme mali rozchod asi na 4 hodiny, pozreli sme si historické centrum, navštívili sme známu Katedrálu Panny Márie, trošku spoznali mesto Paula Rubensa, naobedovali sme sa a o 13:30 sme už naberali smer Česká republika.” SB


11.4.2018

 

Vyhlašujeme 2. ročník výtvarné soutěže.
 

Spolek Stonavská Barborka, z.s., IČ 03876306, www.stonavskabarborka.cz tímto vyhlašuje výtvarnou soutěž Namaluj Barborku 2018.
Namalujte nám výtvarné dílo, v němž zachytíte svou představu o soutěžním Mezinárodním festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka, ve kterém zápolí o mety nejvyšší malí i velcí zpěváci a hudebníci. Můžete namalovat výjev ze soutěže nebo cokoliv vás v souvislosti se Stonavskou Barborkou napadne, je to jen na vás a odborná porota jistě vezme v úvahu při jejich hodnocení i vaši nápaditost a třeba vtip.

Proč se zapojit do výtvarné soutěže?
Výtvarná soutěž dává dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit svůj vztah k hudbě, zpěvu, kultuře. Je logicky propojena s pěveckou a skladatelskou soutěží, jelikož výtvarné umění se s hudbou vzájemně doplňuje.
Soutěž je určena jednotlivcům od 7 let do 19 - ti. Do soutěže se mohou zapojit školy i široká veřejnost.
Kategorie:
1. kategorie - 1. - 5. ročník ZŠ,
2. kategorie - 6. - 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií,
3. kategorie - SŠ (15 - 19 let).
Technika zpracování:
a) Kresba, velikost A4/A3, výtvarná technika: tužka, rudka, uhel, pastel, tuš, inkoust.
b) Malba, velikost A4/A3, Výtvarná technika: barevné pastelky, křídy a pastely, voskovky (voskové pastely), akvarel, tempera, olejomalba, enkaustika.
Oceněné čekají věcné i finanční odměny.

Termín uzávěrky 30.6.2018

Vše se dozvíte v Soutěžním řádu.
Vítězové v jednotlivých kategoriích budou pozváni na natáčení slavnostního Vyhlášení výsledků, při kterém budou předány ceny úspěšným účastníkům soutěží včetně VSSB. Z nejlepších výtvarných prací bude v době konání soutěže v prostorách domu PZKO ve Stonavě uspořádána výstava.

Informace: Ing. Tomáš Bařák, zastupce@stonavskabarborka.cz, 608 756 706

Patronát nad soutěží převzala významná stonavská malířka a grafička
paní EWA ĆMOK.
Těšíme se na Vaši účast !!!


4.4.2018

Výsledky 6. ročníku SSSB

 

Milí přátelé komorního a ansámblového zpěvu,

s radostí Vám oznamujeme, že ve Skladatelské soutěži Stonavská Barborka nejenže odborná porota rozhodla o vítězných skladbách v letošním 6. ročníku SSSB, ale už známe i jména jejich tvůrců!

 

1. cena: nebyla udělena
2. cena: Bc. Petr Koronthaly, Dis. za skladbu "Responsoria tenebrarum in Coena Domini" (části: "Tristis est anima mea", "Ecce, vidimus eum", "In monte Oliveti") pro 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy
3. cena: MgA. Jan Bernátek za skladbu "Když Panenka Maria po světě chodila" pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť
Čestné uznání: MgA. Markéta Dvořáková, Ph. D. za skladbu "Medvěd" pro dva hlasy a klavír
Čestné uznání: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. za skladbu "Balada stará - stará!" pro soprán, alt a klavír


Vítězům srdečně blahopřejeme! Budou pozváni na Slavnostní vyhlášení výsledků v ISSB, SSSB a VSSB na počátku prosince 2018.
Všem soutěžícím děkujeme za zaslané skladby a přejeme hodně zdraví a mnoho tvůrčích úspěchů, včetně vítězství v některém z dalších ročníků SSSB.
Všechny soutěžní skladby, tedy nejen ty vítězné, nabídneme firmě Nipos-Artama v Praze k propagaci mezi potencionálními interprety.
Vyberou-li si odborní pracovníci této firmy skladbu zrovna od Vás, pane autore/paní autorko, osloví Vás a domluví s Vámi konkrétní podmínky.

Za vedení Festivalu Stonavská Barborka
 

                                                              Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu Stonavská Barborka
                                                              doc. MgA. Jan Grossmann, projektový manažer SSSB


1.4.2018

Ve Skladatelské soutěži Stonavská Barborka je rozhodnuto!

 

Už jen malý krůček nás dělí od zveřejnění výsledkové listiny letošního 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka. O výsledcích rozhodla odborná porota ve složení:

 

Mgr. art Miloš Betko, ArtD. (SR)
doc. MgA. Jan Grossmann (ČR)
Mgr. Edvard Schiffauer (ČR)
prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)

 

"Soutěž je anonymní a jména skladatelů ještě neznáme. Rozeslali jsme soutěžícím informace o vyhodnocení soutěže a vyzvali je k  zaslání oficiálních údajů," řekl nám projektový manažer a porotce SSSB doc. Jan Grossmann.
Po obdržení všech podkladů zveřejníme informace o průběhu soutěže a jména úspěšných skladatelů, včetně názvů jejich soutěžních skladeb. SB


 

15.3.2018

Pěvecké trio zpívalo ve vysílání Rádia Junior

 

Před týdnem jsme Vás informovali o úspěšném ansámblu ze ZUŠ Jedovnice, který se chystá na návštěvu Rádia Junior. Držitelé první ceny ve své kategorii, ale hlavně Ceny Rádia Junior se v úterý 6.3.2018 vydali směr Praha. O tom, co Karolína Sehnalová, Adéla Matušková a Marek Pernica v rádiu viděli, nám napsala paní učitelka Hana Korčáková, která mladé umělce doprovázela.
Ráno v 9 hod. jsme v Blansku na nádraží nasedli do rychlíku směr Praha za doprovodu našich učitelek Hany Korčákové a Kateřiny Javorské. Cesta uběhla rychle, ani jsme se nenadáli a už jsme byli v Praze. Z hlavního nádraží jsme se vydali na Václavské náměstí, které jsme si prošli a pak jsme se přemístili do budovy Českého Rozhlasu na Vinohradské ulici. Tam už nás čekala paní redaktorka Denisa Kimlová, která se o nás vzorně starala celé odpoledne.
Jako první nás zaujal páternoster tzv. oběžný nekonečný výtah, který jsme museli vyzkoušet. Dále jsme si prošli celou budovu rozhlasu, podívali se do jednotlivých pater, prohlédli si nahrávací studia, navštívili místní galerii, kde je expozice z historie rozhlasového vysílání a také potkali řadu známých osobností.
V 17 hod. už na nás čekal ve studiu mladý sympatický moderátor Jakub Voříšek. Celou hodinu jsme měli možnost odpovídat na jeho dotazy, také si zazpívat přímo ve vysílání a pozdravit svoje rodiče a kamarády. Uteklo to velmi rychle a najednou byl konec. Moc jsme si to užili a ani se nám nechtělo domů. Chceme velmi poděkovat za krásně strávený den a možná někdy nashledanou.
” SB

Foto z návštěvy


1.3.2018

Ansámbl z Jedovnic ve vysílání rádia Junior

 

Další loňský oceněný ansámbl je ze ZUŠ Jedovnice. Ten za své skvělé soutěžní vystoupení obdržel Cenu Rádia Junior. Součástí ocenění je pozvání oceněného přímo do centra rozhlasového dění na Vinohradské ulici v Praze. Na 6.3.2018 chystají zaměstnanci rádia pro mladé umělce prohlídku nahrávacích studií, ukázky práce na dětských programech, seznámení s historií rádia a celou řadu dalších zajímavostí. A pokud si v tento den v 17 hodin naladíte Rádio Junior, uslyšíte Karolínu Sehnalovou, Adélu Matuškovou a Marka Pernicu v živém vysílání. Určitě se s Vámi podělí o své bezprostřední zážitky.
O tom, jak to vše dopadlo, Vás budeme informovat. SB


1.3.2018

Slavnostní koncert vítězů na YouTube

 

Dostáváme řadu dotazů, kde je možno vidět loňský záznam Slavnostního koncertu vítězů, který proběhl v neděli 3.12.2017. Koncert je trvale uložen na kanálu YouTube, kde jej můžete kdykoli zhlédnout. Informace včetně odkazu jsou také na našich webových stránkách www.stonavskabarborka.cz.


21.2.2018

Ve “Vizitce” zpívaly naživo

 

V pátek 9.2.2018 od 10 do 11 hodin se karvinské kvarteto ve složení Zuzana Widnicová, Karina Grimová, Radka Veselá zúčastnilo vysílání pořadu “Vizitka” Českého rozhlasu Vltava. Natáčení, ze kterého se omluvila čtvrtá členka ansámblu Kateřina Kubínová, proběhlo v ostravském rozhlasovém studiu - podrobnosti nám napsala Karina Grimová:
“Téměř do poslední chvíle jsme nevěděly, zda budeme moci jet všechny čtyři, ale naší 1. altistce Kateřině Kubínové nakonec osobní důvody nedovolily se na natáčení podílet. Vzhledem k tomu, že nás paní redaktorka Lenartová požádala, zda bychom v pořadu nezazpívaly naživo, přemýšlely jsme ve čtvrtek večer, co s tím uděláme. Napadlo nás tedy, že bychom mohly oprášit skladby z předchozího ročníku Stonavské Barborky, kterého jsme se my tři zbývající - tedy Zuzana Widnicová, Karina Grimová a Radka Veselá - zúčastnily jako trio.
Cestou do studia jsme se tedy rozezpívaly a za jízdy zkoušely, naštěstí jsme si to ještě celkem pamatovaly :-). Byly jsme trochu nervózní, jak zvládneme celou hodinu živého vysílání. Ale díky paní redaktorce, která byla velmi profesionální a moc milá, jsme si při puštění druhé ukázky s úlevou řekly, že už je za námi prvních 15 minut a stále jsme naživu :-).
Nakonec to bylo vlastně příjemné povídání a jsme rády, že jsme měly možnost získat tuto novou zkušenost.”.

Gratulujeme karvinskému ansámblu k úspěšnému rozhlasovému vystoupení a držíme palce v jejich další úspěšné umělecké činnosti. SB


7.2.2018

Ansámbl z Karviné dostal pozvání do Vizitky.
 

Na začátek každého nového roku se těší ty ansámbly, které obdržely ceny partnerů Festivalu.
Jako první se letos budou radovat členky úspěšného ansámblu z Karviné Zuzana Widnicová, Kateřina Kubínová, Karina Grimová, Radka Veselá, které za svůj nápaditý výkon obdržely Cenu Českého rozhlasu Vltava. Součásti ceny je pozvání do pořadu Vizitka, kde členky oceněného ansámblu budou hlavními hosty.
Motto pořadu “Rozhovor s lidmi, kterým umění proměňuje život” dává příslib nevšedního setkání se 4 mladými ženami, pro které se zpěv stal neodmyslitelnou součástí jejich života.
Určitě si nezapomeňte v pátek 9.2.2018 v 10 hodin zapnout Vltavu.


6.2.2018

Uzávěrka 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka

 

Vedení Festivalu Stonavská Barborka připomíná blížící se uzávěrku 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka - středa 28. února do 24 hodin.


23.12.2017

Podívejte se na Slavnostní koncert vítězů

 

Televizní záznam Slavnostního koncertu vítězů, který byl natočen v neděli 3.12.2017 v Domě PZKO ve Stonavě, je již zpracován. Premiérové vysílání proběhne na Štědrý den 24.12.2017 v 19:55 na programu Regionální televize CZ (jak ji naladit, se dozvíte zde). Pokud premiéru nestihnete, stačí počkat 4 hodiny a ve 23:55 a pak následně ve 3:55, 7:55, 11:55 a 15:55 proběhnou reprízy.
Pro ty z Vás, komu se nepodaří Regionální televizi CZ naladit, bude záznam koncertu dostupný od 20 hodin Štědrého dne na YouTube.
Pevně doufáme, že chvíle strávené ve společnosti Stonavských Barborek budou příjemným kulturním obohacením Vašich svátečních dnů.


6.12.2017

Fotoalbum Stonavské Barborky

 

Kompletní fotoalbum 11. ročníku Stonavské Barborky na webových stránkách Festivalu.


11.11.2017

Stonavská Barborka očekává nápor soutěžících

 

V pátek 10. listopadu 2017 vypršela poslední možnost členů pěveckých komorních seskupení a ansámblů podat přihlášku do 11. ročníku Interpretační soutěže Stonavská Barborka. Počet přihlášených se ustálil na úctihodných  60 přihláškách.
Zájemci o komorní a ansámblový zpěv z řad žáků a studentů uměleckých škol, ale i nestudentů a amatérů měli možnost se v průběhu celého září až do 10. listopadu přihlásit do Interpretační soutěže Stonavská Barborka, která se od 29. listopadu do 3. prosince 2017 uskuteční ve Stonavě u Karviné. Jde již o 11. ročník v Evropě zcela ojedinělé mezinárodní soutěže komorního a ansámblového zpěvu.
Trvalý zájem nás těší a 60 podaných přihlášek je toho důkazem.” řekl ředitel soutěže Josef Melnar.
Další plánovanou akcí bude Losování soutěžního pořadí, které proběhne 19. listopadu 2017. Jeho výstupem bude Harmonogram soutěžních vystoupení. Pak už nebude nic bránit tomu, aby v průběhu prvních dvou dnů 29. a 30. listopadu, rozhodly dvě mezinárodní odborné poroty, kdo je ten nejlepší. Všechny ceny budou předány v pátek 1. prosince 2017 při Vyhlášení výsledků a ti nejlepší se zúčastní televizního publicistického pořadu Barborka 2017, který bude souběžně vysílán s Vyhlášením výsledků. Těm nejlepším bude věnován víkend 2. a 3. prosince 2017. V sobotu vystoupí v lázních Darkov a v zámku Fryštát a v neděli na Slavnostním koncertě vítězů, kde budou absolutním vítězům v jednotlivých kategoriích předány ceny nejvyšší - ceny Stonavská Barborka.
Soutěž má sice již ustálený kulturní a doprovodný program, ale i letos připravujeme novinky - výstavu výtvarných děl místních malířů, pro hosty i místní Stonavský Barborčin jarmark a pro zájemce o skladatelskou činnost seminář pod názvem Inspirace ze Skladatelské soutěže. Vše je uvedeno na našich webových stránkách www.stonavskabarborka.cz ” doplnil Josef Melnar.
Stonavská Barborka je po všech stránkách náročný mezinárodní projekt, který se neobejde bez velkého úsilí a pomoci celé řady lidí a firem. Bez čeho si ale realizaci takového projektu nelze představit, je podpora finanční. Letošní ročník proběhne za  finanční podpory obce Stonava, Moravskoslezského kraje a Nadace OKD.
Jde o významnou finanční podporu, bez které by Stonavská Barborka nešla uspořádat.” dodává se slovy díků Josef Melnar.


27.9.2017

Vyhlášení 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka (SSSB).

 

Pořadatel Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka, Stonavská Barborka, z.s., vyhlašuje pro všechny autory bez omezení
 

Skladatelskou soutěž Stonavská Barborka 2018 (6. ročník)
 

Cílem soutěže je rozšířit repertoárové možnosti zájemců o účast v Interpretační soutěži Stonavská Barborka ve všech kategoriích a obohatit možnosti komorního a ansámblového zpěvu na všech stupních hudebního školství, v domácím muzicírování a profesionálním umění.

Veškeré informace o soutěži: http://www.stonavskabarborka.cz/html/cz/Skladatelska-SB.
Kontaktní osoba: doc. MgA. Jan Grossmann, sssb@stonavskabarborka.cz.


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.