Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Stonavská Barborka » Aktuality

27.9.2017

Vyhlášení 6. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka (SSSB).

 

Pořadatel Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka, Stonavská Barborka, z.s., vyhlašuje pro všechny autory bez omezení
 

Skladatelskou soutěž Stonavská Barborka 2018 (6. ročník)
 

Cílem soutěže je rozšířit repertoárové možnosti zájemců o účast v Interpretační soutěži Stonavská Barborka ve všech kategoriích a obohatit možnosti komorního a ansámblového zpěvu na všech stupních hudebního školství, v domácím muzicírování a profesionálním umění.

Veškeré informace o soutěži: http://www.stonavskabarborka.cz/html/cz/Skladatelska-SB.
Kontaktní osoba: doc. MgA. Jan Grossmann, sssb@stonavskabarborka.cz.


25.9.2017

Přihláška je na webu.

 

Připomínáme, že přihláška do Interpretační soutěže Stonavská Barborka 2017 je k dispozici na našich webových stránkách  www.stonavskabarborka.cz vlevo nahoře.


12.9.2017

Namaluj Barborku 2017.

 

Mezinárodní festival komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka vyhlašuje výtvarnou soutěž “Namaluj Barborku 2017”. Výzvu a podmínky soutěže najdete na našich webových stránkách a Facebooku.


12.9.2017

I letos bude o co soutěžit.

 

I letos jsme pro vás připravili pestrou kolekci cen a ocenění. Kromě již tradičních diplomů jsou v nabídce i lákavá ocenění našich partnerů. Podívejte se:

Katalog cen ISSB 2017 pro kategorii ZUŠ;

Katalog cen ISSB 2017 pro kategorii SUŠ, VUŠ, HDD a AMT.


12.9.2017

Byl viděn čáp.

 

Za celou historii Barborky se stalo poprvé, co jsme s velkým napětím a očekáváním prožívali konec prázdnin. Důvodem byla naše milá kolegyně Stanislava Burešová Zimková, jejíž zakulacené bříško signalizovalo kvapem se blížící radostnou událost. Veškeré napětí z nás opadlo příchodem této zprávy: "Dnes 22.8.2017 v 0:35 h., byl viděn čáp. Přinesl uzlíček o rozměrech 50 cm a 3495 g vážící.  Do vlastních rukou šťastných rodičů předal novorozeného Jakuba ... :-)"

Milý Jakube! Přejeme Ti krásný a spokojený život a celé Tvé rodině hodně štěstí, zdraví a pohody.

Foto


1.9.2017

Prázdniny končí - Barborka je před námi.

 

Jako každoročně nám všem prázdniny velmi rychle uběhly. Věříme, že jste si užili sluníčka, odpočinku, nabrali mnoho sil a pevně doufáme, že jednou ze zajímavých akcí nového školního roku bude jedenácté setkání zpěváků ve Stonavě.
Co nejsrdečněji vás tímto zveme 29. listopadu až 3.prosince 2017 do Stonavy, kde proběhne závěrečná akce Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka - 11. ročník Interpretační soutěže Stonavská Barborka (ISSB)

I letos pro vás připravujeme celou řadu novinek a vylepšení:

 1. Nová soutěžní kategorieHudebně dramatická díla - výstupy z oper a operet”, kterou také najdete pod zkratkou HDD. Kategorie je určena studentům středních a vysokých škol a vše se o ni dozvíte v aktualizovaném Soutěžním řádu a Organizačních pokynech ISSB 2017.
 2. Velký kus práce odvedl náš mediální a dramaturgický tým, který přišel s řadou inovací, které vyvolaly nejen změny v programu soutěže, ale také v názvech akcí, se kterými bychom Vás rádi seznámili:
    - již tradiční Koncert vítězů byl přejmenován na Vyhlášení výsledků. Proběhne v pátek 1.12.2017 v 13:30;
     - úplnou novinkou je publicistický televizní pořad Barborka 2017. V živém vysílání bude zprostředkovávat aktuální dění z Vyhlášení výsledků, rozhovory, diváckou soutěž atd.;
      - jen kosmetickou změnou je úprava názvu nedělního Slavnostního koncertu na Slavnostní koncert vítězů, který bude opět věnován předání cen Sronavská Barborka a hostům;
       - vše o mediálních akcích ISSB se dozvíte v článku 13 Organizačních pokynů ISSB.
 3. I letos je pro zájemce o účast v soutěži připravena elektronická přihláška, která bude pro Vás připravena na našich webových stránkách od 10.9.2017.
  Termín podání přihlášek je do 31.10.2017.
 4. Losování soutěžního pořadí proběhne v ostravském televizním studiu 19.11.2017, které bude odvysíláno naším mediálním partnerem Regionální televizí CZ (o termínu vás budeme informovat) a bude umístěno na YouTube.
 5. Novinkou podzimu je připravovaná změna vizáže našich webových stránek.
 6. Úplnou novinkou je výtvarná soutěž “Namaluj Barborku 2017”, určená zájemcům o výtvarné umění. Výzvu a podmínky soutěže najdete na našich webových stránkách a Facebooku.

I nadále vás budeme o všem průběžně informovat naším mailovým Infem, na našich webových stránkách a Facebooku.


16.6.2017

Cena poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského realizována.

 

Loňské držitelky Ceny poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského navštívily ve dnech 30.5. - 2.6.2017 Brusel. Své zážitky (Fotografie v parlamentu s panem Tomášem Zdechovským, návštěva místní čokoládovny) děvčata zdokumentovala. Podívejte se do fotogalerie.


Děkujeme za podporu.

 

                                        Ivo Vondrák

Tomáš Zdechovský                                Pavla Golasowská                                       Ivo Vondrák   

Poslanec Evropského parlamentu                     Poslankyně PS PČR                    Hejtman Moravskoslezského kraje

                                                   

Janusz Bilski

Generální konzul Polské republiky v Ostravě


12.4.2017

Informace pro hudební skladatelé.

 

Proces odtajňování soutěžních skladeb není ještě dokončen. Zatím se nepřihlásilo k autorství a neposlalo své kontaktní údaje a prohlášení čtyř autorů.
Čekáme na údaje o autorech skladeb: "Oynim", "Amed", "Magnificat" a "O Magnum Mysterium".
Mezitím jsme už začali s budováním internetového úložiště Stonavské Barborky, na které chceme uložit pro zájemce o skladby ze SSSB partitury a zvukové podoby všech skladeb, tedy nejen těch vítězných, jejichž autoři s jejich zpřístupněním souhlasí.
Domníváme se, že tuto službu neposkytuje žádná skladatelská soutěž u nás a možná ani v zahraničí.
Budeme postupovat popořadě od posledního ročníku SSSB k předchozím.

Podívejte se na výsledky 5. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka.


                                                                               

6.4.2017

Výsledky Skladatelské soutěže Stonavská Barbroka.

 

Seznamte se s výsledky 5. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka (2017). 

Oceněným gratulujeme a ostatním držíme palce v jejich další skladatelské činnosti. 


8.3.2017

Cena Českého rozhlasu realizována.

 

Loňské držitelky Ceny ředitele Českého rozhlasu Ostrava Nikita Lýsková, Barbora Serišová, Barbora Pawlitová využily dárkového poukazu, který byl nedílnou součásti ceny, na bezplatné využití hudebního studia a hudební režie ČRo Ostrava pro natočení vlastního hudebního snímku v celkovém rozsahu dvou čtyřhodinových frekvencí.
Děvčata si za pečlivého dohledu paní učitelky Evy Šeinerové připravily náročný program, ke kterému si ke spolupráci přizvaly své dvě kamarádky cembalistku, klavíristku a zpěvačku Kateřinu Dvorskou, flétnistku a hobojistku Terezu Sobelovou a mladého talentovaného loutnistu Tomáše Mutinu.
Odměnou za pečlivou a svědomitou přípravu i soustředěný výkon po celou dobu natáčení je CD se sedmi natočenými skladbami.
Děkujeme vedení rádia za vzornou spolupráci a vytvoření profesionálních podmínek. Neméně velké díky si za zvukové mistrovství zaslouží Marek Hoblík a za režijní dohled Josef Melnar.


8.3.2017

Návštěva Rádia Junior.

 

Eliška Lhotská a Rozárka Brzková ( jako pěvecké duo) vyhrály mezinárodní pěveckou soutěž Stonavská Barborka 2016 v kategorii do 12 let. Jako vítězky kategorie získaly hned několik ocenění, jedno z nich byla i cena Rádia Junior.
Tímto oceněním byly pozvány do rádia, kde byl pro ně připraven program.
Ve čtvrtek 16.února 2017 se děvčata s paní učitelkou Brzkovou vypravily do Rádia Junior, které sídlí v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.


Uvítání bylo velmi milé, provedly nás částí budovy, kde vysílá Rádio Junior, postupně jsme se seznámily se všemi členy týmu. Po zhlédnutí prostor byla děvčata účastna živého vysílání s moderátorem Petrem Šefčíkem, Petr byl vtipný, upovídaný a Rozárce s Eliškou kladl otázky týkající se soutěže, školy, zálib a došlo i na přezpívání jedné soutěžní písničky. Na konec se s děvčaty vyfotil s maskotem Ušounem. Mohly jsem se podívat na přípravu a výrobu předtáčených pořadů, což bylo velmi zajímavé (nahrávací studio, zvuková technika atd.). Jeden z největších zážitků byla návštěva nahrávacího studia pro symfonický orchestr, je to největší nahrávací studio v republice, vejde se tam 68 muzikantů, sál je speciálně akusticky upraven a celé podlaží leží na pružinách, aby bylo dokonale odhlučněné,mohly jsem se podívat i do režie, kde nám ochotně ukázali celé zařízení potřebné k nahrávání . Na závěr nás pozvaly na výtečný oběd.
Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné a  veselé náladě, zkrátka byl to  nevšední zážitek. Domů jsme přijely plny dojmů s pocitem výjimečného dne.

 

Kristyna Brzková

Foto


20.2.2017

Úspěšný ansámbl ve vysílání Rádia Junior.

 

O návštěvě Rádia Junior soutěžním ansámblem ze ZUŠ Jaroměř (držitel ceny Rádia Junior) Vás budeme podrobně informovat v příštích dnech.
Nyní Vás jen chceme upozornit na vysílání Rádia Junior 21.2.2017 v 18:30, kde úspěšný ansámbl vystoupí.


2.2.2017

Úspěšný ansámbl z Jaroměře se připravuje na návštěvu  Rádia Junior.

 

Soutěžní ansámbl ze ZUŠ Jaroměř ve složení Eliška Lhotská, Rozárie Brzková za klavírního doprovodu Vlastimila Kováře a pod uměleckým vedením Kristýny Brzkové, který obdržel 1. místo ve své kategorii, byl také vedením Rádia Junior odměněn svou cen.

Zaměstnanci rádia se chystají úspěšný ansámbl přivítat 16.2.2017 ve svém studiu na Vinohradské 12 v Praze, kde pro ně chystají prohlídku rádia.


2.2.2017

O Stonavské Barborce na Vltavě.

 

7. února 2017 v 17 hodin si na stanici Českého rozhlasu Vltava nalaďte pořad Renáty Spisarové "Slovo o hudbě". Pořad je věnován desátému výročí Sonavské Barborky. Mezi zvukovými ukázkami z posledního Slavnostního koncertu Vám bude o historii i současnosti soutěže povídat ředitel Stonavské Barborky Josef Melnar.


25.1.2017

Hudební skladatelé pozor!

 

31. leden 2017 je posledním dnem, kdy můžete podat své skladby do 5. ročníku Skladatelské soutěže  Stonavská Barborka 2017. Veškeré informace jsou na našich webových stránkách, případně můžete napsat doc. MgA. Janu Grossmannovi na mail sssb@stonavskabarborka.cz.


 

6.12.2016

Fotoalbum Stonavské Barborky.

 

Na fotoalbum 10. ročníku Interpretační soutěže Stonavská Barborka se můžete podívat zde.


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.