Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Stonavská Barborka » Interpretační SB » Ceny » Katalog cen SUŠ, VUŠ, HDD a AMT

KATALOG CEN ISSB 2017

 pro kategorii SUŠ, VUŠ, HDD a AMT

 

1 HlAVNÍ CENY (uděluje porota)

1.1 Stonavská Barborka (absolutní vítěz v kategorii A2 SUŠ a A3 VUŠ)

1.2 Stonavská Barborka (absolutní vítěz v kategorii A4 AMT)

1.3 Stonavská Barborka (absolutní vítěz v kategorii A5 HDD)

1.4 Stonavská Barborka (absolutní vítěz v oboru B)

 

      Ceny:

                                      

                  diplom                   soška SB                 finanční odměna                      odměna

                                                                           (každý člen ansámblu)

 

1.5 Diplom (za 1., 2. a 3. místo ve všech subkategoriích kategorií A2–5, B2–4

      Ceny:

                          

                      diplom                               finanční odměna*                    věcná odměna

 

                                                    finanční odměny (maximální výše)


                                            každý člen ansámblu                          každý člen ansámblu

        umístění                      SUŠ a AMT [CZK]                            VUŠ a HDD [CZK]


        1. místo                         5.000                                               10.000

        2. místo                         3.500                                                7.500

        3. místo                         2.000                                                5.000


        *o konečné výši finanční odměny má právo rozhodnout pořadatel Festivalu SB

 

1.6 Čestné uznání (za 4. a další místo ve všech subkategoriích kategorií A2–4, B2–4)

      Ceny:

                                 

                      diplom                                                  věcná odměna

 

2 ZVLÁŠTNÍ CENA

2.1 Cena poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského

      (cenu uděluje Tomáš Zdechovský držiteli ceny Stonavská Barborka na základě návrhu poroty)

       *Součástí ocenění je návštěva Bruselu v létě 2018.

2.2 Cena Czech Ensemble Baroque

      (cenu uděluje vedení souboru Czech Ensemble Baroque)

      *Cena obsahuje zdarma kurzovné a ubytování na mezinárodním workshopu stylové interpretace “Letní škola barokní hudby” v srpnu 2018

2.3 Cena PhDr. Leona Juřici za nejlepší ztvárnění humoru v hudbě

      (cenu uděluje porota)

2.4 Cena děkana Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě za vynikající interpretaci

      uměleckého díla 20. nebo 21. století

      (cenu uděluje děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě na základě návrhu poroty)

2.5. Cena Slezského divadla Opava
       Koncertní vystoupení s orchestrem Slezského divadla Opava.
       (cenu uděluje ředitel Slezského divadla Opava)

2.6 Cena Zdeňky Divákové za nejlepší pěvecký výkon v rámci kategorie B

      (cenu uděluje ředitel festivalu Stonavská Barborka)

2.7 Cena poroty za mimořádný výkon

      (cenu uděluje porota)

 

Všichni ocenění získají diplom se specifikací zvláštní ceny a věcnou odměnu.

                                   

                       diplom                                                 věcná odměna

 

3 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

   Pořadatel, porota a výše uvedené oprávněné osoby mají právo udělit i jiné ceny, případně              kteroukoli z cen neudělit nebo je sloučit v rámci více subkategorií/kategorií

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.