Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Stonavská Barborka » Interpretační SB » Ceny » Katalog cen ZUŠ

KATALOG CEN ISSB 2017

 pro kategoii ZUŠ

 

1 HLAVNÍ CENY (uděluje porota)

1.1 Stonavská Barborka (absolutní vítěz v kategorii A1)

      Ceny:

                                         

                    diplom                     soška SB                          odměna

                                                                                  (každý člen ansámblu)

1.2 Diplom (za 1., 2. a 3. místo ve všech subkategoriích kategorie A1)

      Ceny:

                                     

                           diplom                                               věcná odměna

1.3 Čestné uznání (za 4. a další místo ve všech subkategoriích kategorie A1)

      Ceny:

                                     

                          diplom                                                 věcná odměna

 

2 ZVLÁŠTNÍ CENA

2.1 Cena Rádia Junior

      (cenu uděluje vedení Rádia Junior na základě návrhu poroty)

      *Součástí ocenění je pozvání do pražské redakce Rádia Junior - včetně prohlídky studií setkání       s rozhlasovými profesionály, účasti v přímém vysílání.

2.2 Cena ředitele ČRo Ostrava

      (cenu uděluje ředitel ČRo Ostrava)

      *Součástí ocenění je dárkový poukaz na bezplatné využití hudebního studia a hudební režie           ČRo Ostrava pro natočení vlastního hudebního snímku v celkovém rozsahu dvou                         čtyřhodinových frekvencí.

2.3 Cena PhDr. Leona Juřici za nejlepší ztvárnění humoru v hudbě

      (cenu uděluje porota)

2.4 Cena poroty za mimořádný výkon

      (cenu uděluje porota)

 

      Všichni ocenění získají diplom se specifikací zvláštní ceny a věcnou odměnu.

                                   

                       diplom                                                    věcná odměna

 

3 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

   Pořadatel, porota a výše uvedené oprávněné osoby mají právo udělit i jiné ceny, případně 

   kteroukoli z cen neudělit nebo je sloučit v rámci více subkategorií/kategorií. 

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.