Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Stonavská Barborka » Interpretační SB » Harmonogram soutěžních dnů

HARMONOGRAM SOUTĚŽNÍCH DNŮ ISSB 2017

pro všechny účastníky

 

středa 29. 11. 2017

08:00 – 10:00    snídaně /restaurace PZKO[1]/

08:00 – 17:00    prezentace soutěžních ansámblů AMT, SUŠ a VUŠ /informace PZKO/

10:00 – 18:00    soutěže ZUŠ dle Rozvrhu soutěžních vystoupení /sál ZŠ[2]/

10:00 – 18:00    soutěže SUŠ, VUŠ, HDD a AMT dle Rozvrhu soutěžních vystoupení /sál PZKO/

11:30 – 15:00    oběd /restaurace PZKO/

16:30 – 19:30    večeře /restaurace PZKO/

 

čtvrtek 30. 11. 2017

08:00 – 10:00    snídaně /restaurace PZKO/

08:00 – 17:00    prezentace soutěžních ansámblů ZUŠ /informace PZKO/

10:00 – 18:00    soutěže ZUŠ dle Rozvrhu soutěžních vystoupení /sál ZŠ/

10:00 – 18:00    soutěže SUŠ, VUŠ, HDD a AMT dle Rozvrhu soutěžních vystoupení /sál PZKO/

11:30 – 15:00    oběd /restaurace PZKO/

16:30 – 19:30    večeře /restaurace PZKO/

19:00                 Koncertní Mikulášská nadílka /sál PZKO/

 

pátek 1. 12. 2017

08:00 – 10:00    snídaně /restaurace PZKO/

11:30 – 15:00    oběd /restaurace PZKO/

13:30                 Vyhlášení výsledků + Barborka 2017 /sál PZKO/

po koncertě        konzultace soutěžících s porotci /sál PZKO/

16:30 – 19:30     večeře /restaurace PZKO/

 

Pro účastníky Slavnostního koncertu vítězů

(držitelé Ceny Stonavská Barborka a vybrané ansámbly)

 

sobota 2. 12. 2017

09:00 – 10:00    snídaně /restaurace PZKO/

09:00 – 12:00    nácviky na Slavnostní koncert /PZKO/ - účast dle pokynů pořadatele

11:30 – 13:00    oběd /restaurace PZKO/

13:00 – 15:30    zkouška koncertu laureátů /Zámek Fryštát, Karviná/

16:00 – 17:00    koncert laureátů cen Stonavská Barborka

18:00                 večeře /restaurace PZKO/

 

neděle 3. 12. 2017

07:30 – 10:00    snídaně /restaurace PZKO/

08:00 – 12:00    technická zkouška Slavnostního koncertu vítězů /sál PZKO/

11:00 – 14:00    oběd /restaurace PZKO/

13:00 – 15:30    kroková zkouška Slavnostního koncertu vítězů /sál PZKO/

16:00 – 17:30    generální zkouška Slavnostního koncertu vítězů /sál PZKO/

18:00 – 19:30    Slavnostní koncert vítězů /sál PZKO/

19:30 >              závěrečný raut sál /restaurace PZKO/

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu

[1]Kulturní dům ve Stonavě

[2]Základní škola ve Stonavě

 

Soubory ke stažení

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.