Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

SOUTĚŽNÍ BUDOVY


Dům PZKO

735 34 Stonava

Hlavní budova celé soutěže, kde najdete:
- recepci: místo prezentace soutěžících a informační centrum,
- soutěžní sál: místo pro soutěže SUŠ, VUŠ, AMT,
   Koncert vítězů, Slavnostní koncert a kulturní programy,
- zázemí pro přípravu soutěžících,
- restaurace: místo stravování a občerstvení,

- kancelář vedení soutěže a asistentky vedení


Základní škola Stonava

735 34 Stonava

Druhé soutěžní místo (asi 750 m od domu PZKO), kde najdete:
- malý informační servis (zde nepůjde provést prezentaci
   soutěžních ansámblů),
- soutěžní sál: místo pro soutěže ZUŠ,
- zázemí pro přípravu soutěžících

 


 

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.