Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

27.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


SOUTĚŽNÍ BUDOVY


Dům PZKO

735 34 Stonava 55

Hlavní budova celé soutěže, kde najdete:
- recepci - místo prezentace soutěžících a informační centrum;
- soutěžní sál - místo pro soutěže SUŠ, VUŠ, AMT, HDD;
   Vyhlášení výsledků, Slavnostní koncert vítězů a kulturní

   program;
- zázemí pro přípravu soutěžících;
- restaurace - místo stravování a občerstvení;

- kancelář vedení Festivalu SB a asistentky vedení.

Jidelní lístek ISSB 2017


Základní škola Stonava

735 34 Stonava Dolany 825

Druhé soutěžní místo (asi 750 m od domu PZKO), kde najdete:
- malý informační servis (zde nepůjde provést prezentaci
   soutěžních ansámblů),
- soutěžní sál - místo pro soutěže ZUŠ,
- zázemí pro přípravu soutěžících.

 


 

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.