Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Hotel Kosmos (v přihlášce označeno: Kosmos)

Žižkova 1799/2

734 01 Karviná – Mizerov

 

telefon na recepci: +420595392100

u hotelu je autobusová zastávka MHD „Kosmos“, linka č. 517

 

Při příjezdu do hotelu dostanete na recepci veškeré potřebné informace o pobytu, ubytování a o jízdním řádu a místě zastávky autobusu pro Stonavskou Barborku.


Hotel Sport (v přihlášce označeno: Sport)

Karola Śliwky 783/2a

733 01 Karviná-Fryštát

 

telefon na recepci:  +420596312278

                             +420596324492

 

Při příjezdu do hotelu dostanete na recepci veškeré potřebné informace o pobytu, ubytování a o jízdním řádu a místě zastávky autobusu pro Stonavskou Barborku.


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.