Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Vyhodnocení 2. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2013

 

Kategorie S1 Komorní písně

 

1. cena:

 

Skladba: Emanuel a zvířata

Autor: Mikoláš Troup / Netolice /

 

2. cena:

 

Skladba: Tři dueta

Autor: MgA. Jan Bernátek / Olomouc /

3. cena:

 

Skladba: Nota na útěku

Autor: MgA. Jan Bernátek / Olomouc /

 

Čestné uznání:

 

Skladba: Tři modlitby

Autor: Alena Šmídová / Ostrava-Michálkovice /

 

Ave Maria

Autor: Jana Štrpková / Bratislava /

 

 

Kategorie S2 – Hudebně dramatická tvorba pro děti a mládež

 

1. cena: neudělena

2. cena:

 

Skladba: Dialogy Malého prince – Princ a had

Autor: Olga Ježková / Praha /

 

Skladba: Scény z Malého prince

Autor: MgA. Jan Bernátek / Olomouc /

 

3. cena: neudělena

 

 

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.