Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Vyhodnocení 3. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2014

Kategorie S1 - Komorní písně

1. cena

 

Autor: Jiří Kryštof Najvar

Skladba: Whale Song

 

Autor: MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.

Skladba: Něco visí ve vzduchu

 

2. cena

 

Autor: Jan Mazák

Skladba: Vokální septet z dětské interaktivní zpěvohry Škaredé kačiatko

 

 

3. cena: neudělena

 

Čestné uznání:

 

Autor: MgA. et Mgr. Kateřina Piňosová-Růžičková, PhD.

Skladba: Jede sněk

 

Autor: Luboš Kubizna

Skladbu: Agnus Dei

 

Autor: Mgr. Ivan Valenta

Skladba: V kahanci olej dhorieva

 

Autor: MgA. Jan Bernátek

Skladbu: Tři dcery

 

Kategorie S2 - Hudebně-dramatická tvorba pro děti a mládež

 

1. cena

 

Autor: Ján Mazák

Dílo: Škaredé kačiatko, 1-dejstovová interaktívna detská spevohra.

 

2. cena

 

Autor: gr. art. Juraj Jartim, ArtD.

Dílo: Keď sa anjel rozčertí..., operná buffetina pre mládež

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.