Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

27.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


Vyhodnocení 3. ročníku Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2014

Kategorie S1 - Komorní písně

1. cena

 

Autor: Jiří Kryštof Najvar

Skladba: Whale Song

 

Autor: MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.

Skladba: Něco visí ve vzduchu

 

2. cena

 

Autor: Jan Mazák

Skladba: Vokální septet z dětské interaktivní zpěvohry Škaredé kačiatko

 

 

3. cena: neudělena

 

Čestné uznání:

 

Autor: MgA. et Mgr. Kateřina Piňosová-Růžičková, PhD.

Skladba: Jede sněk

 

Autor: Luboš Kubizna

Skladbu: Agnus Dei

 

Autor: Mgr. Ivan Valenta

Skladba: V kahanci olej dhorieva

 

Autor: MgA. Jan Bernátek

Skladbu: Tři dcery

 

Kategorie S2 - Hudebně-dramatická tvorba pro děti a mládež

 

1. cena

 

Autor: Ján Mazák

Dílo: Škaredé kačiatko, 1-dejstovová interaktívna detská spevohra.

 

2. cena

 

Autor: gr. art. Juraj Jartim, ArtD.

Dílo: Keď sa anjel rozčertí..., operná buffetina pre mládež

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.