Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Vyhodnocení 4. ročníku anonymní mezinárodní Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2015

 

1. cena

 

Autor: Bc. Petr Koronthály

Skladba: Missa pro sex vocibus feminarum

 

2. cena

 

Autor: MgA. Jaromír Dadák

Skladba: Hospodine, pomiluj ny

 

Autor: Prof. Jan Vičar

Skladba: Konopa pro ženský čtyřhlas a bicí nástroje

 

Autor: Daria Moiseeva

Skladba: Škytavka - Ryby - Kočkopes -  Noky - Já bych se picnul - Autobusem s kakabusem -              Kdyby vosy chtěly

 

3. cena: neudělena

 

Čestné uznání:

 

Autor: Doc. MgA. Vít Micka

Skladba: Smutný sněhulák

 

Autor: MgA. Jan Bernátek

Skladbu: Rozpomeň se, Izraeli!

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.