Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

KONTAKTY

 


 

Mezinárodní festival  komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka

 

Adresa:          Stonavská Barborka, z.s.

                       Stonava 55

                       735 34 Stonava

                       Česká republika

 

Web:               www.stonavskabarborka.cz/

Facebook:       Stonavská Barborka

 

Sekretariát festivalu:

                        Veronika Lipkovičová

                        Pracovní doba: Po - Pá 10:00 - 14:30 hod.

                        E-mail: office@stonavskabarborka.cz

                        Tel:      +420597723013

                                    +420799511303

 

Ředitel festivalu:

                        Ing. Bc. Josef Melnar

                        E-mail: reditel@stonavskabarborka.cz

                       

1. Interpretační soutěž Stonavská Barborka (ISSB):

           Web: www.stonavskabarborka.cz/html/cz/Interpretacni-SB  

 

            Informace ISSB:

                        Josef Melnar

                        Tel:      +420776270063

                        E-email: issb@stonavskabarborka.cz

 

2. Skladatelská soutěž Stonavská Barborka (SSSB):

            Web: www.stonavskabarborka.cz/html/cz/Skladatelska-SB

 

            Manažer SSSB:

                        doc. MgA. Jan Grossmann

                        E-mail: sssb@stonavskabarborka.cz

 


 

Pořadatel

 

Stonavská Barborka, z.s.

 

            Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
            v oddílu L, vložce číslo 1,4175

            IČ: 03876306; DIČ: CZ03876306

 

            Adresa:

                        Stonavská Barborka, z.s.

                        Stonava 55

                        735 34 Stonava

                        Česká republika

            Web:   www.stonavskabarborka.cz

            GPS:   49°49'3.158"N, 18°32'3.620"E

                        49.8175439N, 18.5343389E

            Banka: Komerční banka, a.s.; Karviná

                        Číslo účtu:      107-9931390247 / 0100

                        IBAN:            CZ1201000001079931390247

                        SWIFT/BIC:   KOMBCZPPXXX

 

            Sekretariát spolku:

                        Veronika Lipkovičová

                        Pracovní doba: Po - Pá 10:00 - 14:30 hod.

                        E-mail: office@stonavskabarborka.cz

                        Tel:      +420597723013                                                                          

                                    +420799511303

                        Datová schránka (ID): fz2z7pq

                      

 

           Předseda spolku:

                        Ing. Bc. Josef Melnar

                        E-mail: predseda@stonavskabarborka.cz

                       

 

           Místopředseda spolku:

                        Ing. Tomáš Bařák

                        E-mail: zastupce@stonavskabarborka.cz

                       


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.