Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

 

Vedení Spolku a festivalu SB

 

            Melnar Josef.jpg

            Ing. Bc. Josef Melnar

            předseda Spolku, ředitel Festivalu SB

 

            

            Ing. Tomáš Bařák

            místopředseda Spolku, ředitel Domu PZKO ve Stonavě

 

            

            Veronika Lipkovičová

            asistentka vedení Spolku


 

Pracovní skupiny festivalu SB

 

            Umělecká rada (UR)

             Ing. Bc. Josef Melnar

            Mgr. Klemens Slowioczek

            Eva Šeinerová

            MgA. Martina Juríková

            doc. MgA. Jan Grossmann

            Mgr. Tadeusz Eckert

            prof. Rudolf Bernatík

 

            Manažerský tým (MaT)

            Ing. Bc. Josef Melnar

            Ing. Tomáš Bařák

            Věra Pazderová

             Štěpán Josef Lankočí

 

            Mediální tým (MeT)

             Ing. Bc. Josef Melnar

            Štěpán Josef Lankočí

            Akad. arch. Jan Teisler

            Ing. arch. Sandra Jüttnerová

            BcA. Zdeněk Bárta

            Petr Bazel

            Mgr. Eva Dřízgová-Jirušová

            Ing. Marcel Habarta

            Milan Celuch

 

            Dramaturgický tým (DraT)

            Ing. Bc. Josef Melnar

            Štěpán Josef Lankočí

            Mgr. Eva Dřízgová-Jirušová

            Dominika Škrabalová

           

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.