Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

27.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


 

Vedení Spolku SB

 

            Melnar Josef.jpg

            Ing. Bc. Josef Melnar

            předseda Spolku 

 

            

            Ing. Tomáš Bařák

            místopředseda Spolku


 

Pracovní skupiny Festivalu SB

            

            Vedení Festivalu (VF)

            Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu SB

            Ing. Tomáš Bařák, zástupce ředitele Festivalu SB, vedoucí Technického úseku

            Věra Pazderová, vedoucí Provozního úseku 

             Štěpán Josef Lankočí, vedoucí PR úseku

 

            Umělecká rada (UR)

             Ing. Bc. Josef Melnar

            Mgr. Klemens Slowioczek

            Eva Šeinerová

            MgA. Martina Juríková

            doc. MgA. Jan Grossmann

            Mgr. Tadeusz Eckert

            prof. Rudolf Bernatík

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.