Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Stonavská Barborka » Partneři SB

Patrneři SB

Děkujeme všem našim partnerům za podporu Stonavské Barborky.


VIP

obec Stonava

Generální partner


Pod záštitou

                                             

              Tomáš Zdechovský                                               Pavla Golasowská

                  Poslanec Evropského parlamentu                            Poslankyně Poslanecké sněmovny

                                                                                                  Parlamentu České republiky

                                 

Janusz Bilski                                                          Ivo Vondrák

                   Generální konzul                                          Hejtman Moravskoslezského kraje

Generálního konzulátu Pl. republiky v ČR                                                                            


Za finanční podpory

                                    

Obec Stonava                        Nadace OKD                                       Moravskoslezský kraj


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.