Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

27.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


Stonavská Barborka » Partneři SB

Patrneři SB

Děkujeme všem našim partnerům za podporu Stonavské Barborky.


Generální partner

 

obec Stonava


Pod záštitou

         Tomáš Zdechovský                                                                           

Poslanec Evropského parlamentu

          

Janusz Bilski 

Generální konzul 

Generálního konzulátu Pl. republiky v ČR

          Pavla Golasowská

Poslankyně Poslanecké sněmovny

    Parlamentu České republiky

Ivo Vondrák

Hejtman Moravskoslezského kraje


Za finanční podpory

 

                      

            Obec Stonava
 

Název projektu: "Slezské portamento" Reg. číslo CZ. 11.4. 120/0.0/0.0/16_010/000095

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Auto Festivalu

                                             


Partneři cen

 

          

 

 

                    

 

Klemens Slowioczek

Tomáš Zdechovský


Partneři Interpretační soutěže SB

 

                     

                                                  

               


Partneři Skladatelské soutěže SB


Mediální partneři

 

          

 

 

          

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.