Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

28.11. - 2.12.2018


Skladatelská soutěž SB
6. ročník

termín uzávěrky 28.2.2018

Porota 5. ročníku SSSB pracovala ve složení:

 

Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. - člen poroty SSSB (SR)

Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph. D. - člen poroty SSSB (ČR)

Doc. MgA. Jan Grossmann - manažér a člen poroty SSSB, člen Umělecké rady SB (ČR)

Mgr. Edvard Schiffauer - člen poroty SSSB (ČR)

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.