Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Porota 5. ročníku SSSB pracovala ve složení:

 

Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. - člen poroty SSSB (SR)

Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph. D. - člen poroty SSSB (ČR)

Doc. MgA. Jan Grossmann - manažér a člen poroty SSSB, člen Umělecké rady SB (ČR)

Mgr. Edvard Schiffauer - člen poroty SSSB (ČR)

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.