Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

28.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


Stonavská Barborka » Skladatelská SB » Soutěžní řád

SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ STONAVSKÁ BARBORKA 2018
SOUTĚŽNÍ ŘÁD
6. ročník

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Název akce: Skladatelská soutěž Stonavská Barborka 2018 (dále jen SSSB), autorská soutěž v rámci Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka (dále jen Festival SB).
 2. Pořadatel SSSB: Stonavská Barborka, z. s., 735 34 Stonava 55, Česká republika (dále jen Spolek).
 3. Cíl SSSB: rozšíření repertoárových možností zájemců o účast v Interpretační soutěži Stonavská Barborka (dále jen ISSB) ve všech kategoriích a výrazné obohacení možností komorního a ansámblového zpěvu na všech stupních hudebního školství, v domácím muzicírování a profesionálním umění.
 4. Porota: v mezinárodním složení podobném nebo stejném jako v 5. ročníku. Její členy jmenuje na návrh Umělecké rady SB (dále jen UR SB) pořadatel.

                                                            II. Soutěžní podmínky
   
 5. SSSB je anonymní.
 6. SSSB je určena všem autorům s výjimkou členů mezinárodní poroty SSSB, jejich současných žáků a členů Umělecké rady SB.
 7. Kategorie:
  a) dětská píseň (pro děti přibližně do 12 let) pro 2-4 zpěváků a cappella nebo s doprovodem maximálně 5 hudebních, běžně dostupných nástrojů;
  b) komorní nebo koncertní píseň (pro mládež a dospělé) pro 2-8 zpěváků a cappella nebo s doprovodem maximálně 5 hudebních, běžně dostupných nástrojů.
 8. Minutáž:
  a) dětská píseň – max. 3´ (u písňových cyklů násobek, podle počtu písní v cyklu).
  b) komorní nebo koncertní píseň – max. 6´ (u písňových cyklů násobek, podle počtu písní v cyklu).
 9. Autor se může zúčastnit soutěže s libovolným počtem soutěžních skladeb.
 10. Až do vyhlášení výsledků soutěže nesmí být soutěžní skladba jakkoliv publikována jako celek ani její část ani nesmí být nikde zveřejněna informace o ní. Nesplnění této podmínky znamená vyřazení skladby ze soutěže.
 11. Soutěžní skladba musí být zaslána e-mailem tak, aby byla zachována podmínka anonymity autora. Musí být odeslána z e-mailové adresy neobsahující žádný údaj, který by odkazoval přímo či nepřímo na osobu autora. Pokud přesto manažér SSSB nějakým způsobem odhalí identitu autora, neprozradí ji ostatním porotcům, dokud UR SB nerozhodne o odtajnění autorů SSSB.
 12. Zásilka musí obsahovat dvě přílohy:
  - partituru soutěžní skladby (nejlépe zapsanou v notačním programu nebo scan rukopisu) převedenou do formátu PDF,
  - zvukovou podobu soutěžní skladby s její dosud nezveřejněnou live-, demo- nebo studiovou nahrávkou ve formátu mp3 či wav.
 13. Každý autor soutěžní skladby svou účastí v 6. ročníku SSSB souhlasí s nabídkou svého díla zájemcům o prostudování/nácvik/veřejné provedení prostřednictvím NIPOS-ARTAMA Praha. NIPOS-ARTAMA souhlasí s publikováním a propagací všech vítězných skladeb ze 6. ročníku SSSB v souhlase se svými vnitřními pravidly a vyhrazuje si právo udělat výběr z ostatních soutěžních skladeb sama podle vlastního uvážení a na základě dohody s autory.
 14. Každý autor soutěžní skladby svou účastí v 6. ročníku SSSB souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Soutěžního řádu.
 15. Uzávěrka 6. ročníku SSSB je 28. 2. 2018.
 16. E-mailová adresa pro zaslání soutěžních skladeb, dotazy a veškerou komunikaci s managementem SSSB: sssb@stonavskabarborka.cz.

                                                             III. Závěrečné informace
   
 17. Vyhodnocení soutěže: porota SSSB vyhodnotí skladby do 30. 4. 2018.
 18. Finanční ohodnocení vítězných skladeb:
  1. cena:                 8 000 Kč
  2. cena:                 6 000 Kč
  3. cena:                 4 000 Kč
  Čestné uznání:      2 000 Kč
  Návrh pořadí vítězných skladeb a jejich finančního ohodnocení je plně v kompetenci poroty, která může ceny a finanční částky také neudělit. Manažér SSSB předloží návrh poroty Umělecké radě SB, která ho posoudí a své rozhodnutí předloží řediteli Festivalu SB.
 19. Po vyhodnocení soutěže a jeho zveřejnění podle hesel autorů a názvů skladeb na webu Festivalu SB/SSSB budou dosud anonymní soutěžící osloveni e-mailem, aby e-mailem zaslali do určeného data své kontaktní údaje a stručný životopis v souboru PDF nebo WORD.
 20. Po odtajnění autorů budou hesla vítězů nahrazena na webu Festivalu SB/SSSB pravými jmény, pokud k tomu autoři dají souhlas. V opačném případě zůstane oceněná skladba na webu Festivalu SB/SSSB zveřejněná nadále jen pod heslem autora.
 21. V rámci následujícího ročníku ISSB bude vyhlášena Cena za nejlepší provedení skladby ze Skladatelské soutěže Stonavská Barborka. Tato cena může být udělena zvlášť v rámci kategorie ZUŠ (atraktivní věcná cena) a zvlášť v rámci kategorie SUŠ, VUŠ a Amatéři(5 000 Kč). Cena bude udělena soutěžnímu ansámblu jako celku.
 22. Všichni autoři oceněných skladeb budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků ISSB a SSSB na Koncertě vítězů a na Slavnostní koncert ISSB v prosinci 2018. Tam budou také předána finanční ohodnocení vítězům SSSB.  Stonava 26. 9. 2017
   

                  Ing. Bc. Josef Melnar                                          doc. MgA. Jan Grossmann

    předseda Spolku, ředitel Festivalu SB                                           manažer SSSB

 

 

  

 

Soubory ke stažení

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.