Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

27.11. - 2.12.2018


Výtvarná soutěž SB
2. ročník

termín uzávěrky 30.6.2018


4.4.2018

Milí přátelé komorního a ansámblového zpěvu,

s radostí Vám oznamujeme, že ve Skladatelské soutěži Stonavská Barborka nejenže odborná porota rozhodla o vítězných skladbách v letošním 6. ročníku SSSB, ale už známe i jména jejich tvůrců!

 

1. cena: nebyla udělena
2. cena: Bc. Petr Koronthaly, Dis. za skladbu "Responsoria tenebrarum in Coena Domini" (části: "Tristis est anima mea", "Ecce, vidimus eum", "In monte Oliveti") pro 2 soprány, 2 alty, tenor a 2 basy
3. cena: MgA. Jan Bernátek za skladbu "Když Panenka Maria po světě chodila" pro 2 soprány, alt, klavír a kovové trubičky Zlatý déšť
Čestné uznání: MgA. Markéta Dvořáková, Ph. D. za skladbu "Medvěd" pro dva hlasy a klavír
Čestné uznání: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. za skladbu "Balada stará - stará!" pro soprán, alt a klavír


Vítězům srdečně blahopřejeme! Budou pozváni na Slavnostní vyhlášení výsledků v ISSB, SSSB a VSSB na počátku prosince 2018.
Všem soutěžícím děkujeme za zaslané skladby a přejeme hodně zdraví a mnoho tvůrčích úspěchů, včetně vítězství v některém z dalších ročníků SSSB.
Všechny soutěžní skladby, tedy nejen ty vítězné, nabídneme firmě Nipos-Artama v Praze k propagaci mezi potencionálními interprety.
Vyberou-li si odborní pracovníci této firmy skladbu zrovna od Vás, pane autore/paní autorko, osloví Vás a domluví s Vámi konkrétní podmínky.

Za vedení Festivalu Stonavská Barborka
 

                                                              Ing. Bc. Josef Melnar, ředitel Festivalu Stonavská Barborka
                                                              doc. MgA. Jan Grossmann, projektový manažer SSSB


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.