Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Vítězové 5. ročníku mezinárodní anonymní Skladatelské soutěže Stonavská Barborka, která je součástí festivalu Stonavská Barborka, jsou známí!

 

Z celkem 66 zaslaných skladeb od autorů z ČR, Slovenska a Ukrajiny ocenila porota tyto čtyři autory a jejich skladby:

1. cena: Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. (ČR) za cyklus písní "Vítr" pro flétnu, 4 hlasy a triangolo ad lib. na verše Ivana Šeinera, Jana Vičara a Jana Vladislava;
2. cena: Václav Benjamín Špíral (ČR) za kantátu "Ledy se pohnuly" pro soprán, alt, tenor, bas a klavír na text Jaromíra Komorouse;
3. cena: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. (ČR) za skladbu "Voda nevrátivá" pro 2 soprány a 2 alty na lidový text;
Čestné uznání: Mgr. Jan Vrkoč (ČR) za cyklus "Tři písně o bolesti a světle" pro alt, baryton a klavír na verše českých básníků Simonetty Buonaccini a Jiřího Ortena.

 

Vítězům co nejsrdečněji gratulujeme!

 

Proces odtajňování soutěžních skladeb není ještě dokončen. Zatím se nepřihlásilo k autorství a neposlalo své kontaktní údaje a prohlášení šest autorů.
Čekáme na údaje o autorech skladeb: "Oynim", "Amed", "Magnificat" a "O Magnum Mysterium".
Mezitím jsme už začali s budováním internetového úložiště Stonavské Barborky, na které chceme uložit pro zájemce o skladby ze SSSB partitury a zvukové podoby všech skladeb, tedy nejen těch vítězných, jejichž autoři s jejich zpřístupněním souhlasí.
Domníváme se, že tuto službu neposkytuje žádná skladatelská soutěž u nás a možná ani v zahraničí.
Budeme postupovat popořadě od posledního ročníku SSSB k předchozím.

                                                                                         

                                                                                                                  doc. Jan Grossmann


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.