Vyhlášené soutěže
Festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

28.11. - 2.12.2018


Skladatelská soutěž SB
6. ročník

termín uzávěrky 28.2.2018

Seminář Inspirace ze Skladatelské soutěže Stonavská Barborka

 

V pátek 1. prosince před polednem se v rámci ISSB uskutečnil vůbec poprvé seminář o mezinárodní anonymní Skladatelské  soutěži Stonavská Barborka (SSSB), která je už po pět let součástí Festivalu SB. Seminář připravil a vedl manažér SSSB a jeden z členů poroty SSSB (zároveň tajemník poroty ISSB pro SUŠ, VUŠ, HDD a AMT) hudební skladatel doc. Jan Grossmann. Jako spolupřednášející si přizval dalšího člena poroty v SSSB Mgr. Edvarda Schiffauera a dva z držitelů 1. cen v SSSB v tomto a předposledním ročníku, Prof. PhDr. Jana Vičara, CSc. a MgA. Markétu Dvořákovou, Ph. D. Semináře se zúčastnila asi dvacítka zájemců z řad soutěžících v ISSB a někteří jejich pedagogové. Seminář navštívila dokonce také paní doc. Elena Šarayová z Bratislavy, členka poroty ISSB pro ZUŠ. Seminář se setkal s mimořádně vřelým ohlasem jak u posluchačů, tak u spolupřednášejících skladatelů. Všem patří dík - za zajímavý program, inspirativní rady od přítomných skladatelů budoucím komponistům, velmi zajímavé a nápadité diskuzní příspěvky od přítomných účastníků. Zazněl jednotný hlas, aby se tento inspirativní a dobře připravený seminář konal i v průběhu dalších ročníků ISSB.

 

 Skladby vítězů SSSB na Koncertě se slavnostním vyhlášením vítězů 11. ročníku ISSB a 5. ročníku SSSB

 

Na koncertě v pátek 1. 12. 2017 od 13:30 hod. letos poprvé zazněly, a dokonce v přímém internetovém přenosu, také tři vítězné skladby z letos uzavřeného 5. ročníku SSSB. Tato novinka se hned napoprvé mimořádně osvědčila, o čem svědčil ohromný aplaus přítomných diváků. V podání karvinských a kroměřížských zpěváků (soutěžících v ISSB) zazněly skladby: cyklus písní Vítr pro čtyři hlasy a flétnu Jana Vičara - 1. cena (Z. Widnicová, K. Kubínová, K. Grimová, R. Veselá z Karviné - zpěv, M. Caesarová - flétna, umělecká vedoucí Mgr. Karina Grimová), kantáta Ledy se pohnuly pro dva soprány, dva alty, dva tenory, dva basy a klavír Václava Benjamína Špírala - 2. cena (studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, umělecká vedoucí Mgr. Lenka Polášková) a Voda nevrátivá pro čtyři ženské hlasy Jana Nowaka - 3. cena (D. Bordácsová, M. Kubaczková, K. Tvrdoňová a L. Parmová ze ZUŠ B. Smetany v Karviné, umělecká vedoucí paní Eva Šeinerová). Sladění termínů uzávěrek ISSB a SSSB se ukázalo jako mimořádně šťastné, čehož výsledkem bylo velké bravo účinkujícím i oběma přítomným autorům. Doufejme, že se tento šťastný počin podaří zrealizovat i v příštích ročnících ISSB a SSSB. Srdečně gratulujeme!

 

Omluva a vzkaz držitele 2. ceny ve Skladatelské soutěži Stonavská Barborka pana Václava Benjamína Špírala

 

Zdravím srdečně Stonavu, její milé obyvatele i návštěvníky ze své rodné a milované Plzně. Mrzí mne, že z pracovních - a v posledních dnech i zdravotních - důvodů nemohu být u dnešní výjimečné události přítomen. Nesmírně si vážím získání této ceny a porotě tímto mnohokráte děkuji, je to pro mne velká motivace k další skromné tvorbě. Mnohokráte děkuji také odvážným interpretům, kteří malé kantátě poprvé vdechnou život. Poděkování patří také přítomným posluchačům, kterým přeji příjemný, dobrodružný a třeba i zaujatý poslech. V duchu jsem tam s vámi.

                                                                                                   Václav Benjamín Špíral


Vítězové 5. ročníku mezinárodní anonymní Skladatelské soutěže Stonavská Barborka, která je součástí Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka, jsou známí!

 

Z celkem 66 zaslaných skladeb od autorů z ČR, Slovenska a Ukrajiny ocenila porota tyto čtyři autory a jejich skladby:

1. cena: Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. (ČR) za cyklus písní "Vítr" pro flétnu, 4 hlasy a triangolo ad lib. na verše Ivana Šeinera, Jana Vičara a Jana Vladislava;
2. cena: Václav Benjamín Špíral (ČR) za kantátu "Ledy se pohnuly" pro soprán, alt, tenor, bas a klavír na text Jaromíra Komorouse;
3. cena: Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph. D. (ČR) za skladbu "Voda nevrátivá" pro 2 soprány a 2 alty na lidový text;
Čestné uznání: Mgr. Jan Vrkoč (ČR) za cyklus "Tři písně o bolesti a světle" pro alt, baryton a klavír na verše českých básníků Simonetty Buonaccini a Jiřího Ortena.

 

Vítězům co nejsrdečněji gratulujeme!

 

Proces odtajňování soutěžních skladeb není ještě dokončen. Zatím se nepřihlásilo k autorství a neposlalo své kontaktní údaje a prohlášení šest autorů.
Čekáme na údaje o autorech skladeb: "Oynim", "Amed", "Magnificat" a "O Magnum Mysterium".
Mezitím jsme už začali s budováním internetového úložiště Stonavské Barborky, na které chceme uložit pro zájemce o skladby ze SSSB partitury a zvukové podoby všech skladeb, tedy nejen těch vítězných, jejichž autoři s jejich zpřístupněním souhlasí.
Domníváme se, že tuto službu neposkytuje žádná skladatelská soutěž u nás a možná ani v zahraničí.
Budeme postupovat popořadě od posledního ročníku SSSB k předchozím.

                                                                                         

                                                                                                                  doc. Jan Grossmann


© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.