Projekty


SLEZSKÉ PORTAMENTO - zpěv-souznění-tradice
ŚLĄSKIE PORTAMENTO śpiew-harmonia-tradycja 

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001656

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.Hlavním cílem projektu je prohloubit CZ-PL spolupráci v oblasti kultury, hlavně pak v oblasti hudby a zpěvu. Neméně důležitým cílem je podpora mladých talentů na CZ-PL pohraničí prostřednictvím realizace soutěží a workshopů. Součástí je i prohloubení současné spolupráce mezi partnerskými organizacemi a navázání nových přátelských vazeb mezi soubory a interprety na obou stranách hranice, což povede k jejich dalšímu růstu.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia rozwoju regionalnego i Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.Celem przewodnim projektu jest poszerzanie współpracy czesko-polskiej w dziedzinie kultury, szczególnie w zakresie muzyki i śpiewu.  Równie ważne jest wsparcie młodych talentów na pograniczu poprzez realizację konkursów i warsztatów. Kolejnym atutem jest pogłębianie kooperacji partnerskich organizacji i nawiązywanie nowych więzi pomiędzy zespołami i wykonawcami po obu stronach granicy, co korzystnie wpłynie na ich rozwój i przyszłą współpracę. 

 

Pozvánky a programy na Workshopy

Zaproszenie i program workshopu 

2021

17. - 19. 9. 2021 Opava CZ / PL AKCE ODLOŽENA,
NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE BRZY ZVEŘEJNĚN

1. - 3. 10. 2021 Karviná CZ / PL

22. - 24. 10. 2021 Opava CZ / PL

2019

18. - 20. 10. 2019  CZ / PL

Fotodokumentace Silesia Cantat

Fotodokumentace Workshop 1

 

 

Plakáty polského partnera / Plakaty polskiego partnera

2021

 

2019

                   

Partneři


Generální partnerSponzoři
DALŠÍ PARTNEŘI

Informace o soutěži:
+420 799 511 303, +420 597 723 013, office@stonavskabarborka.cz
© 2018 Stonavská Barborka, z.s. | Mapa webu