Projekty


SLEZSKÉ PORTAMENTO - zpěv-souznění-tradice

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001656

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Hlavním cílem projektu je prohloubit CZ-PL spolupráci v oblasti kultury, hlavně pak v oblasti hudby a zpěvu. Neméně důležitým cílem je podpora mladých talentů na CZ-PL pohraničí prostřednictvím realizace soutěží a workshopů. Součástí je i prohloubení současné spolupráce mezi partnerskými organizacemi a navázání nových přátelských vazeb mezi soubory a interprety na obou stranách hranice, což povede k jejich dalšímu růstu.

Pozvánky a program Workshopu CZ / PL

Fotodokumentace Silesia Cantat

Fotodokumentace Workshop 1

 

 

Plakáty polského partnera

                   

Partneři


Generální partnerSponzoři
DALŠÍ PARTNEŘI

Informace o soutěži:
+420 799 511 303, +420 597 723 013, office@stonavskabarborka.cz
© 2018 Stonavská Barborka, z.s. | Mapa webu